Informationsträff för anhöriga till närstående äldreboende 7 juni 19.00 Turkosen

Välkommen till äldreboendegruppen på kafé möte tisdagen den 7 juni kl 19.00 på Turkosens restaurang (Hannebergsgatan 41 i anslutning till 55+ boende och vårdcentralen).