Nästa Café-möte är måndagen den 25/9, kl 13 - 15, Biblioteket, Solna Centrum

Nästa Café-möte är måndagen den 25/9, kl 13 - 15, Biblioteket, Solna Centrum.
Obs, ny plats och dag! (Ej Ankaret och ej tisdagar)
Välkomna!