Nästa Café-möte är tisdagen den 28/3, kl 13 - 15, Seniorträff Ankaret, Hagalund

Nästa Café-möte är tisdagen den 28/3, kl 13 - 15, Seniorträff Ankaret, Hagalund

Välkomna!