Nästa Café-möte är tisdagen den 30/5, kl 13 - 15, Seniorträff Ankaret, Hagalund

Nästa Café-möte är tisdagen den 30, kl 13 - 15, Seniorträff Ankaret, Hagalund

Välkomna!