Nästa Café-möte är tisdagen den 31/1, kl 13 - 15, Seniorträff Ankaret, Hagalund

God fortsättning!

Nästa Café-möte är tisdagen den 31/1, kl 13 - 15, Seniorträff Ankaret, Hagalund

Välkomna!