På Café-mötet tisdag 29/11 kommer Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Emma Peters och Medicinskt ansvarig rehab (MAR), Maria Niles Sundby.

På Café-mötet tisdag 29/11 kommer Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Emma Peters och Medicinskt ansvarig rehab (MAR), Maria Niles Sundby besöker oss, berättar om sina resp verksamheter och svarar på frågor.

(Anhörigföreningen har skickat frågor till dem, som vi fått av er medlemmar).

Seniorträff Ankaret, Hagalundsgatan 33 nb, Hagalund.

Välkomna!