Välkommen till anhörigveckan 3-7 oktober!

Plats: Solna Centrum Bibliotek
Program: https://www.solna.se/omsorg--stod/stod-for-anhoriga/anhorigdagar-3-7-oktober