Välkommen till höstens Café träffar på Ankaret i Hagalund - startar tisdag 30/8 !

Café träffarna hålls den sista tisdagen i varje månad mellan 13-15 med start den 30/8 2022.

Ett bra tillfälle att få prata/umgås  i avspänd, hemtrevlig miljö.

Hagalundsgatan 33nb i Solna.