Om oss

Om oss
Närmare 1,3 miljoner anhöriga i Sverige stödjer och vårdar någon närstående som inte har förmåga att klara sig själv. De flesta anhöriga är yrkesverksamma och många har varit tvungna att gå ner i arbetstid eller slutat att arbeta. 
Anhörigföreningen i Solna är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vårt syfte är att skapa en plats där anhöriga kan träffas och utbyta erfarenheter. Föreningen arbetar aktivt för att påverka politiker, sjukvård och andra myndigheter så att du som anhörig lättare kan hitta det stöd du är berättigad till i den djungel av lagar och förordningar som finns.
Vi tillhör Anhörigas Riksförbund som arbetar för att anhöriga ska få samma stöd och rättigheter i hela landet. Gå in på deras hemsida www.anhorigasriksforbund.se och läs mer.


Vår vision: 
Anhöriga erbjuds individuellt, flexibelt och likvärdigt stöd av god kvalitet.

Vår målsättning:  Är att uppmärksamma och förbättra din situation genom att:
  • arbeta för att anhöriga erbjuds individanpassat, flexibelt och kvalitativt stöd
  • påverka och driva viktiga frågor inom kommun, vård och omsorg
  • erbjuda samvaro med andra anhöriga för erfarenhets- och kunskapsutbyte
  • verka för att din närstående ska få god vård och omsorg
  • arbeta i nära samverkan med kommunens anhörigteam
Bli medlem
Ditt stöd är värdefullt för oss (vare sig du vill vara aktiv eller stödjande medlem) i vårt arbete med att tillvarata våra intressen och att förbättra situationen för oss anhöriga. Du kan anmäla dig som medlem genom att
klicka här.

Styrelsen består av:
  • Jan-Erik Larsson,  ordförande
  • Ulla Molin, sekreterare
  • Inger Gyllenflykt, ledamot
  • Adéle Petersson, ersättare
  • Bengt Brundin, ersättare
Arbetsgrupp för äldreboende (AG ÄB)
Vi har bildat en arbetsgrupp som arbetar för att få kontakt och uppmärksamma anhöriga till närstående i kommunens omsorgs- och äldreboende. Information om arbetsgruppen finner du här.