Anhörigstöd


Socialtjänstlagen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionsnedsättning. Omvårdnadsnämnden och socialnämnden är ytterst ansvariga för anhörigstödet. Kontakta Solna stad via telefon eller gå in på hemsidan.

Ring till vårt kontaktcenter på 08-746 10 00 med dina frågor om kommunal verksamhet och service.

Gå in på hemsidan, www.solna.se. Tryck på Vård och stöd på raden högst upp och gå vidare till den verksamhet som du är intresserad av.

Omvårdnadsförvaltningen

  • Anhörigkonsulent: Albin Krasowski, 08-746 15 78, 072-583 15 78
  • Demenskoordinator: Amira Akhavan, 08-746 31 26
  • Arbetsterapeut: Navid Rahbar, 08-746 31 27

Socialförvaltningen

Anhörig till person med beroende/psykisk ohälsa

Ring till Vuxenhetens mottagning 08-746 11 78.

Telefontid: måndag-fredag 09.00-18.00, lunchstängt 12.00-13.00 


Anhörigas Riksförbund grundades 1996 och är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

Läs mer om Anhörigas riksförbund på hemsidan: www.anhorigasriksforbund.se.

Anhöriglinjen

Vill du prata med en medmänniska? Har du frågor om dina rättigheter? Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig?

Välkommen att höra av dig till oss på telefon eller e-post.

Telefon: 0200 239 500

E-post: info@anhoriglinjen.se

Telefontid: Måndag – tisdag, torsdag – fredag 10.00–15.00, onsdag och söndag 18.00–21.00

Anhörighandboken

Anhörighandboken är en webbaserad handbok med syfte att ge tips och råd i anhörigfrågor.

Vi anhöriga – medlemstidningen

Vi anhöriga utkommer med fyra nummer varje år. Är du medlem i anhörigföreningen får du tidningen gratis.

.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle

Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer.

Under bland annat Stöd & Utbildning på Nka:s hemsida www.anhoriga.se kan du ta del av Stöd i anhörigfrågor.