VILL DU BLI MEDLEM ?

  • Medlemsavgift: 0 kr
  • Bankgiro: 744-2734 för frivilligt stöd
  • Som medlem får du inbjudan till cafémöte en gång per månad. Du blir också automatiskt medlem av Anhörigas Riksförbund och får tidningen Vi Anhöriga fyra gånger om året. Riksförbundet erbjuder också tillgång till juridisk hjälp och ger allmän rådgivning på Anhöriglinjen.
  • På Anhörigas Riksförbunds hemsida www.anhorigasriksforbund.se hittar du användbar information

Anmälan