Val 2022 utfrågning vad säger politiken - en efterlängtad chans att lyfta frågorna om Solnas äldrevård!

Anhörigföreningen i Solna inbjuder alla de partier som deltar i kommunalvalet till en offentlig hearing om äldrevården och särskilt om vården i äldreboendena den 1 september 2022 klockan 18.30 - 20.15 i Solna gymnasiums aula (f.d. Vasalunds gymnasium).

Välkommen till 

Anhörigföreningen i Solna !


 

Anhörig – en person inom familjen, släkten eller vänkretsen som ger stöd, hjälp eller vård till en närstående som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk, äldre eller har en beroendeproblematik.

Närstående – person som tar emot stöd, hjälp och/eller vård från en anhörig eller vårdgivare.

Vår vision är att anhöriga erbjuds individuellt, flexibelt och likvärdigt stöd av god kvalitet.

Vår målsättning är att uppmärksamma och förbättra din situation som anhörig genom att:
  • påverka och driva viktiga frågor inom kommun, vård och omsorg
  • erbjuda samvaro med andra anhöriga för erfarenhets- och kunskapsutbyte
  • verka för att din närstående ska få god vård och omsorg
  • arbeta i nära samverkan med kommunens anhörigteam