Nästa Café-möte är måndagen den 25/3, kl 13 - 15, Biblioteket, Solna Centrum

Nästa Café-möte är måndagen den 25/3, kl 13 - 15, Biblioteket, Solna Centrum.
Obs, ny plats och dag! (Ej Ankaret och ej tisdagar)

Ett bra tillfälle att få prata/umgås med andra anhörigvårdare i avspänd, hemtrevlig miljö.

Viktigt att vi lyssnar och att ni får prata fritt ur hjärtat!

Varmt välkomna!