Nästa Café-möte är måndagen den 27/5, kl 13 - 15, Biblioteket, Solna Centrum

Nästa Café-möte är måndagen den 27/5, kl 13 - 15, Biblioteket, Solna Centrum.

Ett bra tillfälle att få prata/umgås med andra anhörigvårdare i avspänd, hemtrevlig miljö.

Viktigt att vi lyssnar och att ni får prata fritt ur hjärtat!

Varmt välkomna!