Boenderåd

Vad är ett boenderåd eller anhörigråd ? Boenderådens syfte är att den enskilde ska få vara med och bestämma. Det anordnas regelbundna träffar med syftet att öka de boendes inflytande och göra det möjligt för anhöriga att vara med och påverka. Det här bidrar till ett ökat engagemang och en större delaktighet i aktiviteter och annat som sker på boendet. 


Anhörigföreningen i Solna har som mål att stödja etableringen av boenderåd  på samtliga boenden. Etableringen kan ske per avdelning och för enheten gemensamt på ett boende.  Om du är anhörig till  närstående på ett boende i Solna kan du ta kontakt med vår arbetsgrupp om du vill ha hjälp och stöd i etableringen ---> Meddelande till arbetsgruppen.