Vi har fått möjlighet att använda två digitala annonstavlor för att få fram våra budskap (Infart Norrtull och Roslagstull). Annonsen är enligt ovan !

Välkommen till äldreboendegruppen !

Vi är en arbetsgrupp med målsättning att stödja anhöriga som har närstående i någon av stadens äldreboende eller särskilt boende. Om du är intresserad av att ta del eller aktivt stödja vårt arbete - bli medlem !

Sökes... kontaktpersoner för anhöriga per boende !

Vi söker anhöriga som kan hjälpa till att skapa boenderåd per äldreboenden. Genom att anhöriga kan organisera sig i boenderåd finns större möjligheter att få stöd i dialogen med vårdgivare och omvårdnadsförvaltningen kring verksamhetens innehåll och kvalitet.

Ja jag vill gärna komma i kontakt med arbetsgruppen

Planerade aktiviteter från 2022:

  • Cafémöte i juni under temat "att vara anhörig till närstående på äldreboende". Separat inbjudan kommer att skickas ut på denna sida och till medlemmar.
  • Besök på stadens boenden för att informera om vårt arbete 
  • Stormöte inför valet med samtliga partier under rubriken "Äldrevården i fokus i Solna stad - vad är politikernas  ambitionsnivå ?" Du som anhörig får en chans att se vad partierna står för  (sker förmodligen i slutet av augusti).